"Szczęscie to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli"
- Albert Schweitzer

Fundacja Trzeba Żyć   >   Działania Fundacji   >   Zrealizowane projekty

Zrealizowane projekty

Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań  zapobiegających ich izolacji i marginalizacji

W okresie kwiecień – maj 2019r. w ramach umowy z Urzędem Miasta Wołomin realizowaliśmy zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem „Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań  zapobiegających ich izolacji i marginalizacji". 

W ramach  tego działania przeprowadziliśmy turnus hipoterapeutyczny dla 12 osób. Zajęcia hipoterapeutyczne odbywały się w plenerze, prowadzone przez wykwalifikowanych  hipoterapeutów i na specjalnie przeszkolonych koniach.

Program usprawniania w ramach terapeutycznej jazdy konnej tworzony  na podstawie programu kinezyterapeutycznego  jest dostosowany do możliwości psycho - ruchowych podopiecznego i obejmuje:
- psychopedagogiczna jazda konna,
- terapia z koniem,
- jazda konna osób niepełnosprawnych,
- zajęcia edukacyjne dla dzieci, forma zabawy – pony games dając efekty w różnych sferach: emocjonalnej, ruchowej, poznawczej i społecznej.

Kompleksowe wsparcie dla dzieci ze spectrum autyzmu

W okresie styczeń 2019 – maj 2020r. uczestniczyliśmy w realizacji projektu podmiotu leczniczego Pulmo sp.z o.o. pn. „Kompleksowe wsparcie dla dzieci ze spectrum autyzmu”.
W warsztatach uczestniczyło 25 dzieci z rozpoznanym autyzmem, w szkoleniach 32 rodziców/opiekunów.

Czynnie wspieraliśmy środowisko dzieci z niepełnosprawnością poprzez cykle szkoleń, wykładów i warsztatów dla rodziców i opiekunów poświęconych tematyce autyzmu

Zintegrowana terapia

W okresie luty 2018 – marzec 2020r. uczestniczyliśmy w realizacji projektu podmiotu leczniczego Pulmo sp.z o.o. pn. „ Zintegrowana terapia” skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W ramach tej współpracy zorganizowaliśmy 10 spotkań  dla osób niesamodzielnych i ich rodzin/opiekunów o charakterze szkoleniowym i warsztatowym.
Ze wsparcia skorzystało 46 osób,
w tym 30 niepełnosprawnych.

Tematyka  zajęć obejmowała: