"Szczęscie to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli"
- Albert Schweitzer

Fundacja Trzeba Żyć   >   Jak możesz nam pomóc?   >   Darowizny

Darowizny

Darowiznę może wpłacić każda osoba, w dowolnym momencie, także z zagranicy. Przekazaną Fundacji darowiznę można przekazać na konkretny cel, o który apeluje Podopieczny.

Środki przekazywane na naszych Podopiecznych są wydatkowane na koszty leczenia, rehabilitacji, ale również na koszty dojazdów i koszty życia codziennego.

Numer rachunku bankowego Fundacji "Trzeba Żyć"

Bank: Santander Bank Polska SA

Nr: 71 1090 1841 0000 0001 3237 1199

Tytułem: darowizna na cele statutowe

Jeśli Darczyńca będzie chciał określić celowość przekazanej wpłaty, wtedy prosimy o przesłanie w tej sprawie pisma listownie na adres Fundacji "Trzeba Żyć": ul. Bandurskiego 37, 05-270 Marki lub mailowo: fundacja@trzebazyc.pl

Wolontariat

Zrealizowane projekty

Zbiórki