"Szczęscie to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli"
- Albert Schweitzer

Fundacja Trzeba Żyć   >   O fundacji   >   Regulamin

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

  1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem www.trzebazyc.pl, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację "Trzeba Żyć", z siedzibą w Markach przy ul. Ks. Bp. Władysława Bandurskiego 37, 05-270 Marki, wpisaną do rejestru pod nr KRS: ​0000596725, zwaną dalej „Fundacją”,
  2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”  określa warunki korzystania z Serwisu,
  3. Zadaniem Serwisu jest: