"Szczęscie to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli"
- Albert Schweitzer

Fundacja Trzeba Żyć   >   O fundacji   >   Wspierają nas

Partnerzy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULMO

Sieć placówek opieki zdrowotnej,  zapewniająca wyjątkową opiekę fizjoterapeutyczną lokalnym społecznościom.

Strona

Wolontariat

Zrealizowane projekty

Darowizny